IPA INSTALLER

Cách cài đặt unc0ver mùa revoke

- Bước 1: KHÔNG TỰ Ý TẢI FILE KHI CHƯA LÀM BƯỚC 1: Chặn tên miền ocsp.apple.com bằng DNSCloak hoặc các app tương tự. [Xem Video] Dự phòng

- Bước 2: Truy cập website kosaurang.tk/ipa.html tiến hành tải từng phiên bản. Bạn chỉ có thể tải unc0ver khi chứng chỉ chưa từng cài đặt hoặc chưa từng bị revoke trên máy bạn. Sau khi cài đặt xong bạn cần tin cậy chứng chỉ. Cuối cùng thì bật chế độ máy bay và tiến hành Jailbreak!!

Nếu không có dữ liệu quan trọng, bạn hãy reset dòng 2 sau đó bắt đầu các bước 1, 2 sẽ thành công 100%. Chúc bạn may mắn ^^
Phoenix v5 Qingjian Group Co., LTD
h3lix (32bit) RC6 Qingjian Group Co., LTD
Etason (32bit) RC5 Qingjian Group Co., LTD
doubleh3lix (64bit) RC8 Qingjian Group Co., LTD
Unc0ver 5.0 fleXorda UG
Unc0ver 5.0.1

AppCake CCS Group Pte LTD
AltStore i-Partner

Unc0ver i-Partner
Unc0ver 5.2.0

Powered by RoSino18k